TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm tấm TUNTEX

Thảm tấm Tuntex T6228

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T6228
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1213

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu ghi
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1213
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1216

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1216
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1751

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1751
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm TunTex T1752

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1752
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm TunTex T1754

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1754
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1755

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1755
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm Tuntex T1756

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu đen
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1756
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm Tuntex T93208

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93208
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Ghép Tấm Tuntex T93201

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93201
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Ghép Tuntex T93202

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93202
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tuntex T93210

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93210
Tình trạng: Còn hàng