TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm tấm Miliken

Thảm Tấm Miliken M140

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền:7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: 140
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 11

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 11
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 14

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: màu đỏ
Độ bền: 5 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 14
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 12

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: màu xanh
Độ bền: 5 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 12
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken M156

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 15 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: M156
Tình trạng : Còn hàng