TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm tấm BASIC

Thảm Tấm BA6-05

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-05
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-04

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-04
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-03

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu xanh
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-03
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-02

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu ghi
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-02
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-01

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-01
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA5-01

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-01
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA5-03

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-03
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA6-06

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu kẻ
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA6-06
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA5-02

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-02
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA5-05

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-05
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA5-04

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu cafe
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-04
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA5-06

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: BA5-06
Tình trạng: Còn hàng