TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm len cao cấp

Thảm len xù K053

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm trải khách sạn, văn phòng, nhà hàng
Màu sản phẩm: Màu vàng
Độ bền: 3 - 5 năm
Xuất xứ: Thảm Trung Quốc
Mã sản phẩm: K053
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trải sàn K040

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm trải khách sạn, văn phòng, nhà hàng
Màu sản phẩm: Màu ghi
Độ bền: 3 - 5 năm
Xuất xứ: Thảm Trung Quốc
Mã sản phẩm: K040
Tình trạng : Còn hàng

Thảm len xù K030

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 3 - 5 năm
Xuất xứ: Thảm Trung Quốc
Mã sản phẩm: K030
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Len Xù K039

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu xanh
Độ bền: 3 - 5 năm
Xuất xứ: Thảm Trung Quốc
Mã sản phẩm: K039
Tình trạng : Còn hàng

Thảm hoa văn cao cấp D001

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: D001
Tình trạng : Còn hàng

Thảm hoa văn cao cấp D002

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: D002
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Hoa Văn Kasmir Hali 9998

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: 9998
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Hoa Văn Kasmir Hali 9450

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: 9450
Tình trạng : Còn hàng

Thảm hội trường DP19

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: DP 19
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Trang Trí Dệt Tay 05

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: 05
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Hội Trường 6201

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu đỏ đun
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: 6201
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Hội Trường 02

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Chất liệu len, kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Thảm Hội Trường, Phòng Khánh Tiết, Phòng Họp
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 7 năm
Xuất xứ: Thảm Indo
Mã sản phẩm: 02
Tình trạng : Còn hàng