TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm khách sạn SA

Thảm Trải Sàn SA 337

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm Len, độ dày 10mm, khổ 4m, kiểu dệt mặt cắt
Tính năng: Thảm trải khách sạn, nhà hàng, phòng họp...
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Thảm TQ
Độ bền: 3 - 5 năm
Mã sản phẩm: SA337
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Trải Sàn SA 03

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm Len trải khách sạn, độ dày 12mm, khổ 4m, Xuất xứ TQ
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA 03
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 113

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm SA độ dày 12mm, Khổ 4m, Xuất xứ TQ, Trải khách sạn
Tính năng: Trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA113
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 257

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA dòng thảm len, độ dày 12mm, khổ thảm 4m, xuất xứ TQ
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA257
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 263

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm khách sạn SA263, khổ 4m độ dày thảm 12mm, xuất xứ TQ
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: Sa263
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 423

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA423 xuất xứ TQ, độ dày 12mm, thảm cuộn khổ 4m
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: SA423
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 455

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA455 trải khách sạn, xuất xứ thảm TQ, độ dày 12mm, dòng thảm cuộn
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA455
Tình trạng: Còn hàng

Thảm khách sạn SA 559

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm SA 559, dòng thảm cuộn, độ dày 12mm, xuất xứ TQ
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: SA559
Tình trạng: Còn hàng

Thảm khách sạn SA 5033

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA là dòng thảm cuộn, chất len, khổ 4m, độ dày 12mm
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: màu nâu
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: SA5033
Tình trạng: Còn hàng

Thảm trải sàn SA 912

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA ZL 912, dòng thảm cuộn, độ dày 12mm
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA ZL 912
Tình trạng: Còn hàng

Thảm khách sạn SA 1000

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn khách sạn Sa1000, xuất xứ TQ, độ dày 12mm
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA1000
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Khách Sạn SA 262

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải sàn SA trải khách sạn, độ dày 10mm, khổ 4m, chất len
Tính năng: Thảm trải khách sạn
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Trung quốc
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: SA 262
Tình trạng: Còn hàng