TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm khách sạn

Thảm Đường Dẫn 025RR

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm đường dẫn 025RR, khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m; chiều dài 30md, độ dày 10mm, xuất xứ indo
Tính năng: Thảm đường dẫn hội trường, khách sạn, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indo
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: 025RR
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 025R

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm Đường Dẫn 025R, độ dày sợi 10mm; khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m; cuộn dày 30md, đế gai, chất len
Tính năng: Trải hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indo
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: 025R
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 788R

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm hành lang, thảm đường dẫn, độ dày 10mm, khổ 0.8m - 1m - 1.2m - 1.4m chiều dài 30md
Tính năng: Trải hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indo
Độ bền: 5 năm
Mã sản phẩm: 788R
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Hành Lang 105 Ber

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm dẫn đường hoa văn cổ điển, khổ rộng 0,8m-1,4m. xuất xứ indo
Tính năng: Thảm hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 105 Ber
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 139 Ber

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải đường dẫn, xuất xứ indo, màu vàng, độ dày 7mm, khổ 0,8m-1,4m
Tính năng: Trải đường dẫn hội trường, khách sạn, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 139 Ber
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 129 Ber

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm đường dẫn độ dày 7mm, khổ 0,8m-1m-1.2m-1,4m, xuất xứ indo
Tính năng: Thảm hành lang khách sạn, sân khấu, hội trường
Màu sản phẩm: Màu vàng
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 129 Ber
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Hành Lang 203 Ber

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm hành lang xuất xứ indo, độ dày 10mm, khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m, chiều dài cuộn 30md
Tính năng: Trải hành lang, đường dẫn khách sạn, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 203 Ber
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 22-129 bordo

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm lối đi, xuất xứ indo, độ dày 7mm, khổ 0,8m-1,4m
Tính năng: Thảm hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 129 bordo
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 203 Bordo

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm đường dẫn, trải hành lang, xuất xứ indo, độ dày 7-10mm, khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m x chiều dài 30md
Tính năng: Thảm hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 203 -Bordo
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Hành Lang 139 Bordo

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm hành lang, xuất xứ indo, độ dày 10mm, đế gai, khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m chiều dài cuộn 30md
Tính năng: Thảm hành lang khách sạn, hội trường, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 139 Bordo
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn 105 bordo

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm trải đường dẫn 105 Bordo, độ dày 10mm, khổ 0.8m-1m-1.2m-1.4m chiều dài cuộn 30md
Tính năng: Trải đường dẫn hội trường, khách sạn, sân khấu
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indonesia
Độ bền: 3 năm
Mã sản phẩm: 105 bordo
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Đường Dẫn Một Màu 1006

Thông tin cơ bản:
Đặc điểm: Thảm đường dẫn sợi len, độ dày 8-10mm, sợi len
Tính năng: Thảm đường dẫn, hành lang, thảm dẫn đường
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Xuất xứ: Indo
Độ bền: 5-7 năm
Mã sản phẩm: 1006
Tình trạng: Còn hàng