TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM
Hiển thị

Thảm gạch - Thảm tấm

Thảm tấm Tuntex T6228

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T6228
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA6-05

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-05
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-04

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-04
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-03

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu xanh
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-03
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-02

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu ghi
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-02
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-01

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-01
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Nhật SANGETSU 1334

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Màu ghi - xám
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Thảm Nhật
Mã sản phẩm: SANGETSU 1334
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Nhật SANGETSU 2803

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Màu ghi - xám
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Thảm Nhật
Mã sản phẩm: SANGETSU 2803
Tình trạng : Còn hàng

Thảm ToLi Nhật Bản

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Một màu
Độ bền: 10 năm
Xuất xứ: Thảm Nhật
Mã sản phẩm: Toli
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken M140

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền:7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: 140
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 11

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 11
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 14

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: màu đỏ
Độ bền: 5 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 14
Tình trạng : Còn hàng