TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm Một Màu Thái Lan 001

  04/03/2016    Lượt xem : 2595

Thông tin chi tiết:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu ghi
Kiểu dệt: Loop Pile
Khổ thảm: 3,66m - 4m
Độ dày: 4mm - 5mm
Chiều dài: 30m - 35m
Độ bền : 3 – 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Một Màu Thái Lan 8744

  03/03/2016    Lượt xem : 2092

Thông tin chi tiết:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Kiểu dệt: Loopile
Khổ thảm: 3,66m-4m
Độ dày: 4mm – 5mm
Độ bền : 3 – 5 năm
Đế thảm: Đế gai
Chiều dài: 30m – 35m
Xuất xứ: "Thảm Thái Lan"

Thảm trải sàn Thái Lan một màu 8399

  03/03/2016    Lượt xem : 2876

Thông tin chi tiết:
- Chất liệu: Olefin BCF
- Tính năng : Thảm trải văn phòng
- Kiểu dệt: Loop Pile
- Khổ thảm: 3,66m-4m
- Độ dày: 4mm – 5mm
- Đế thảm: Đế gai
- Chiều dài: 30m – 35m
- Xuất xứ: Thảm Thái Lan

Thảm Một Màu Thái Lan 006

  03/03/2016    Lượt xem : 2384

Thông tin chi tiết:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu vàng
Kiểu dệt: Loop Pile
Khổ thảm: 3,66m - 4m
Độ dày: 4mm - 5mm
Chiều dài: 30m - 35m
Độ bền : 3 – 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan

Thảm Một Màu Thái Lan 005

  03/03/2016    Lượt xem : 2469

Thông tin sản phẩm:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Kiểu dệt: Loop Pile
Khổ thảm: 3,66m - 4m
Độ dày: 4mm - 5mm
Chiều dài: 30m - 35m
Độ bền : 3 – 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan

Thảm Một Màu Thái Lan 003

  04/03/2016    Lượt xem : 1945

Thông tin chi tiết:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Kiểu dệt: Loop Pile
Khổ thảm: 3,66m - 4m
Độ dày: 4mm - 5mm
Chiều dài: 30m - 35m
Độ bền : 3 – 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Một Màu Thái Lan 8146

  03/03/2016    Lượt xem : 2747

Thông tin chi tiết:
Chất liệu: Olefin BCF
Tính năng : Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Kiểu dệt: Loop Pile
Khổ thảm: 3,66m - 4m
Độ dày: 4mm - 5mm
Chiều dài: 30m - 35m
Độ bền : 3 – 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan