TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm tấm Tuntex T6228

  04/10/2017    Lượt xem : 2518

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T6228
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm BA6-05

  16/03/2016    Lượt xem : 2628

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-05
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-04

  16/03/2016    Lượt xem : 1830

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu nâu
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-04
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-03

  16/03/2016    Lượt xem : 2546

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu xanh
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm:BA6-03
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-02

  16/03/2016    Lượt xem : 2126

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu ghi
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-02
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm BA6-01

  16/03/2016    Lượt xem : 2051

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng,khách sạn,TTTM,...
Màu sản phẩm: Màu đỏ
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mã sản phẩm: BA6-01
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 12

  14/03/2016    Lượt xem : 1780

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: màu xanh
Độ bền: 5 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 12
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken CE 11

  14/03/2016    Lượt xem : 1406

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 5 - 7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: CE 11
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken M140

  14/03/2016    Lượt xem : 2215

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền:7 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: 140
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Tấm Miliken M156

  14/03/2016    Lượt xem : 1888

Thông tin chi tiết:
Tính năng: Thảm trải văn phòng, khách sạn, nhà hàng,...
Màu sản phẩm: Hoa văn
Độ bền: 15 năm
Xuất xứ: Thảm Mỹ
Mã sản phẩm: M156
Tình trạng : Còn hàng