TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm tấm Tuntex T6228

  04/10/2017    Lượt xem : 2376

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T6228
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1213

  11/03/2016    Lượt xem : 2189

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu ghi
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1213
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1216

  11/03/2016    Lượt xem : 1563

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1216
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1751

  11/03/2016    Lượt xem : 2012

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1751
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm TunTex T1752

  11/03/2016    Lượt xem : 2093

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1752
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm TunTex T1754

  11/03/2016    Lượt xem : 1659

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu xanh
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1754
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Tấm Tuntex T1755

  11/03/2016    Lượt xem : 1681

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1755
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm Tuntex T1756

  11/03/2016    Lượt xem : 1933

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu đen
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T1756
Tình trạng: Còn hàng

Thảm tấm Tuntex T93208

  11/03/2016    Lượt xem : 2109

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93208
Tình trạng: Còn hàng

Thảm Ghép Tấm Tuntex T93201

  11/03/2016    Lượt xem : 1893

Thông tin cơ bản:
Tính năng: Thảm trải văn phòng
Màu sản phẩm: Màu nâu
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ bền: 5 - 7 năm
Mã sản phẩm: T93201
Tình trạng: Còn hàng