TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm trang trí CHO 652 Beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1862

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: CHO 652 Beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí CHO 652 ligh brown

  15/03/2016    Lượt xem : 1593

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: CHO 652 ligh brown
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí CHO 652 Black silver

  15/03/2016    Lượt xem : 1387

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: CHO 652 Black silver
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí LAM 451 Black _violet

  15/03/2016    Lượt xem : 1502

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: LAM 451 Black _violet
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Lam 464 platin-beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1812

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Lam 464 platin-beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Lam 463 mocca-beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1817

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Lam 463 mocca-beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Lam 464 black - red

  15/03/2016    Lượt xem : 1907

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Lam 464 black - red
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Joy 105 Cream

  15/03/2016    Lượt xem : 1273

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Joy 105 Cream
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Joy 119 Beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1839

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Joy 119 Beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Joy 118 Beige

  15/03/2016    Lượt xem : 2497

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Joy 118 Beige
Tình trạng : Còn hàng