TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm trang trí Havanna 401 beige

  16/03/2016    Lượt xem : 1423

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 401 beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 406 coffee

  16/03/2016    Lượt xem : 1571

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 406 coffee
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 406 silver

  16/03/2016    Lượt xem : 1755

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm:Havanna 406 silver
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 409 ivory

  16/03/2016    Lượt xem : 1695

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm:Havanna 409 ivory
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Trang Trí Havanna 409 silver

  16/03/2016    Lượt xem : 1427

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm:Havanna 409 silver
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 410 beige

  16/03/2016    Lượt xem : 1504

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 410 beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 413 silver

  16/03/2016    Lượt xem : 1637

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 413 silver
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 414 beige

  16/03/2016    Lượt xem : 1333

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 414 beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Havanna 414 Violet

  16/03/2016    Lượt xem : 1901

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Havanna 414 Violet
Tình trạng : Còn hàng

Thảm trang trí Mondo 103 caramel

  15/03/2016    Lượt xem : 2041

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Mondo 103 caramel
Tình trạng : Còn hàng