TÌM KIẾM NÂNG CAO
DANH MUC SẢN PHẨM

Thảm Phòng Khách HAVANA 416 RED

  15/03/2016    Lượt xem : 1465

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: HAVANA 416 RED
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Pradise 400 beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1770

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Pradise 400 beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Sedep 276 beige

  15/03/2016    Lượt xem : 1875

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Sedep 276 beige
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Supreme 350 caramel

  15/03/2016    Lượt xem : 1381

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Supreme 350 caramel
Tình trạng : Còn hàng

Thảm phòng khách Supreme 350 taupe

  15/03/2016    Lượt xem : 2694

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Supreme 350 taupe
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Cali 122 green

  15/03/2016    Lượt xem : 1771

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm:Cali 122 green
Tình trạng : Còn hàng

Thảm phòng khách cali 122 ivory

  15/03/2016    Lượt xem : 1435

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: cali 122 ivory
Tình trạng : Còn hàng

Thảm phòng khách rio 252 ivory

  15/03/2016    Lượt xem : 1939

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: rio 252 ivory
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Lounge 850 anthracite

  15/03/2016    Lượt xem : 2169

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Lounge 850 anthracite
Tình trạng : Còn hàng

Thảm Phòng Khách Lounge 850 beige

  15/03/2016    Lượt xem : 977

Thông tin chi tiết:
Đặc điểm : Thảm trải phòng khách kích thước đa dạng, màu sắc phong phú
Tính năng: Sử dụng để trải dưới sofa, chân giường ngủ, phòng khách trong căn hộ...
Độ bền: 10 - 12 năm
Xuất xứ: CHLB Đức
Mã sản phẩm: Lounge 850 beige
Tình trạng : Còn hàng